Eigendomsrecht

EIGENDOM en MEDE-EIGENDOM:

 • advies, conflictonderhandelingen en juridische procedures bij mede-eigendom (VME), waaronder o.a. conflicten met syndicus, mede-eigenaars, beslissingen algemene vergadering, statuten(-wijzigingen), geschillen over oplevering van gemeenschappelijke delen, bouwgebreken, schadegevallen, aansprakelijkheid syndicus,...
 • handelshuur, gemeenrechtelijke huur, woninghuur en pacht
 • aankoop en verkoop van onroerend goed
 • burenhinder, milieuhinder, geluidshinder, geurhinder, ...
 • buurtwegen en onteigening
 • incasso

ZAKELIJKE RECHTEN:

 • betwistingen over eigendomsrecht
 • erfdienstbaarheden
 • erfpacht
 • vruchtgebruik
 • recht van opstal
 • recht van gebruik en bewoning

Onze specialisten

foto van Theo <br>De Beir

Theo
De Beir

DE BEIR LAW+MEDIATION
T. +32 (0)2 340 24 00

Advocaat-vennoot
Erkend CEDR-onderhandelaar
Erkend FBC-bemiddelaar

Meer info
foto van Lana <br>Ahad

Lana
Ahad

DE BEIR LAW+MEDIATION
T. +32 (0)2 340 24 00

Advocaat
Erkend FBC-bemiddelaar

Meer info
foto van Torben <br>Gering

Torben
Gering

DE BEIR LAW+MEDIATION
T. +32 (0)2 340 24 00

Advocaat
Erkend FBC-bemiddelaar

Meer info

Onze andere domeinen

Ondernemingsrecht

vennootschapsrecht, handels- en economisch recht, incasso en insolventierecht

Bouwrecht en vastgoedrecht

geschillen bij handels- & privéhuur, vastgoed, bouw, aannemingen

Aansprakelijkheidsrecht

professionele aanpak bij geschillen inzake aansprakelijkheid

Arbeidsrecht
en sociaal recht

arbeidsovereenkomsten, handelsvertegenwoordigers, niet-concurrentiebeding, ontslag

ICT-, IP, en GDPR-recht

ICT- en intellectuele eigendomsrecht

Contractenrecht

advies bij het opstellen, navolgen en beëindigen van al uw overeenkomsten

Familiebedrijven

professionele kennis en ervaring in de wereld van familiebedrijven

Onderhandelen

contract- en conflictonderhandelingen door CEDR-erkende onderhandelaars.

Bemiddelen

bemiddelingen in handels-, burgerlijke en sociale zaken door FBC-erkende bemiddelaars

We helpen u graag!