DE BEIR LAW+MEDIATION?

Dat is kennis gekoppeld aan ervaring.

Theo De Beir wordt omringd door een team van gedreven advocaten en enthousiaste bemiddelaars. DE BEIR LAW+MEDIATION beschikt over meer dan 100 jaar ervaring in diverse rechtsdomeinen.

In 2021 besliste Theo de naam te wijzigen in DE BEIR LAW+MEDIATION. Hierdoor krijgen advocatuur en bemiddeling een evenwaardige plaats toebedeeld. Dit weerspiegelt de actuele tendens in de rechtspraktijk.
Bemiddeling is een trend die Theo sinds 2003 op de voet volgt, en wist te integreren in zijn advocatenkantoor. 
LAW+MEDIATION, daar gaan we voor!

Behendig onderhandelen en doelgericht bemiddelen is de essentie van de DE BEIR-expertise.

Advocaat Theo is FBC-erkend bemiddelaar in sociale, burgerlijke en handelszaken. Hij perfectioneerde zich in onderhandelen en bemiddelen aan de Harvard Law School (Program on Mediation & Harvard Program on Negotiation) en is CEDR-gecertifieerd onderhandelaar.

Hij heeft talrijke publicaties op zijn naam staan inzake handelsrecht, onderhandelen en bemiddelen.

In coronatijden schreef Theo het boek "de kracht van onderhandelen".

In 2019 richtte hij de Agrementor Negotiation and Mediation Academy op, thans de NEW DEAL ACADEMY.

Oplossingsge­richte aanpak

We gaan prat op onze efficiënte en waardecreërende aanpak.

Expertise

We zijn top in ons vakgebied en beschikken over een uitgebreid nationaal en internationaal netwerk.

Tomeloze inzet

We behartigen uw zaak persoonlijk en met tomeloze inzet.

Ervaring

Samen beschikken we over meer dan 100 jaar aan kennis en ervaring.

Discretie

We behandelen al uw zaken met uiterste discretie.

Heeft u een vraag?