Belg maakt nog te weinig gebruik van BEMIDDELING

18 november 2021
Blog Image

In 2020 werden om en bij de 7.000 bemiddelingen uitgevoerd in België. In de eerste helft van 2021 vonden er al 5.000 plaats. “Ondanks de spectaculaire groei en de vele voordelen van bemiddeling, stapt de Belg nog te vaak naar de rechter” zegt Theo De Beir, voorzitter van de Federale Bemiddelingscommissie (FBC). Die wil bemiddeling nog meer promoten als volwaardig alternatief voor geschillenbeslechting.

Bij een bemiddelingsprocedure wordt een conflict tussen partijen opgelost zonder dat er een rechtbank aan te pas komt. Dat ontlast rechtbanken en resulteert vaak in een snellere en goedkopere afwikkeling.

In 65 procent van alle bemiddelingen gaat het om familiale zaken, zoals echtscheidingen en verblijfsregelingen. Eén op de vier betreft een bemiddeling in burgerlijke en handelszaken, zoals burengeschillen, de overige 10 procent zijn sociale conflicten. Uit de tweejaarlijkse Bemiddelingsbarometer van de FBC blijkt ook dat het overgrote deel van de geschillen (+95 procent) in België nog steeds door de rechtbanken behandeld wordt.

Rechter

“De meeste Belgen hebben nog steeds de gewoonte om naar de rechter te gaan in geval van geschil. Van alle Europese landen is België het land waar het grootste aantal zaken voor de rechter wordt gebracht”, zegt Theo De Beir.

Vooral in de bouwsector wordt er nog te weinig gebruik gemaakt van de voordelen van bemiddeling, zegt de FBC voorts. Die pleit daarom voor een alternatieve geschillenregeling voor de bouwsector, “waarbij de voortgang van de werf maximaal wordt gewaarborgd en de gerechtelijke procedure als vangnet wordt beschouwd voor zover een alternatieve geschillenbeslechting niet meer tot de mogelijkheden behoort”.

Tijdens de Week van de Bemiddeling van 11 tot 16 oktober wilde de FBC de procedure promoten. Ze lanceerde daarvoor een actieplan en gaat samen met een 60-tal partners opleidingen en informatiesessies organiseren.

Doorlooptijd

De organisatie zet tot slot de voordelen van bemiddeling nog eens op een rij. Zo kost 8 op de 10 van de bemiddelingen de partijen samen minder dan 2.500 euro. De doorlooptijd van een bemiddeling bedraagt in 64 procent van de gevallen minder dan 2 maanden, in 34 procent zelfs minder dan 1 maand. Ter vergelijking: een juridische procedure duurt gemiddeld 2 jaar. En “een bemiddeling duurt in quasi alle gevallen minder dan 30 uur, 7 op de 10 geschillen worden opgelost in 6 tot 15 uur”, aldus nog de FBC. 
(bron: HLN)