Het UBO-register: de tijd dringt.

16 september 2019
Blog Image

Bedrijven maar ook VZW’s en stichtingen hebben de verplichting om tegen 30 september via het UBO-register te melden wie hun ‘ultimate beneficial owners’ (UBO) zijn, hun uiteindelijke begunstigden.

De verplichting om de inschrijving door te voeren in het UBO-register is er gekomen met de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, waarmee voorzien wordt in de omzetting van een Europese richtlijn (2015/849). Met deze wet poogt de overheid duidelijkheid te verkrijgen in wie er achter de juridische entiteiten zit en hoopt men transparantie te bekomen. De verplichtingen die deze wet omvat houden in dat de bepaalde juridische entiteiten toereikende, accurate en actuele informatie over de uiteindelijke begunstigde moeten verzamelen en bijhouden en dat de gegevens daarvan worden ingevoerd in de UBO-register.

De vraag kan uiteraard gesteld worden wie als de UBO’er, als de uiteindelijke begunstigde kan beschouwd worden. In het kort: degene die rechtstreeks of onrechtstreeks over meer dan 25% van de aandelen of meer dan 25% van de stemrechten beschikt of de facto de macht op een andere wijze in handen heeft. Indien dit op niemand van toepassing is, dan zal de zaakvoerder als uiteindelijke begunstigde naar voren gedragen worden, ofwel de leden van raad van bestuur bij vzw’s en stichtingen. Binnen de regelgeving geldt een onderscheid tussen drie soorten entiteiten: vennootschappen, (internationale) vzw’s en stichtingen en trusts (of entiteiten vergelijkbaar met trusts). Consulteer dus zeker de geldende regelgeving en win concreet advies in bij een professional.

De vennootschap hoort bepaalde gegevens over de UBO over te maken voor het UBO-register, zoals naam, geboortedatum, nationaliteit, verblijfsadres en de belangen. Deze gegevens zullen enkel ten volle toegankelijk zijn voor de fiscus en de politiediensten, zelf zal men slechts een beperkte toegang verkrijgen, rekening houdend met de GDPR.

De Tijd kopte een aantal weken geleden dat ondanks het verleende uitstel van deadline nog steeds meer dan 500.000 bedrijven deze administratieve verplichting nog in orde moeten brengen, zo niet dreigen sancties, concreet boetes van 250 tot 50.000 euro.

Wij raden dus iedereen aan om hiervoor tijdig het nodige te doen. Het is een administratieve rompslomp maar het kan door wettelijke vertegenwoordigers of gevolmachtigden zelf worden uitgevoerd. Bij twijfel of nood aan advies kunt u altijd contact opnemen met AGREMENTOR.